KALUNDBORG OG OMEGNS MOTORKLUB

Baggrund video filmet af Peter & Kristian Tagmos

Velkommen til Kalundborg og omegns motorklub

Kalundborg og Omegns Motorklub(KOMO), er en klub under Dansk Automobil Sports Union (DASU)
DASU er medlem af Dansk Idræts Forbund.

 

Generalforsamling

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Kalundborg og Omegns Motorklub

 

Fredag d. 28 januar 2022 på Café Hangover kl. 18:00

 

Kl. 18.00 Spisning, gule ærter el. en schnitzel + dessert.

Kl. ca. 19.00 Generalforsamling.

 

              DAGSORDEN:

                           Velkomst ved formanden

                     1.            Valg af dirigent

                     2.            Formandens beretning

                     3.            Fremlæggelse af det reviderede regnskab

                                    Godkendelse af budget for 2022

                     4.            Indkomne forslag
                                   + fastsættelse af kontingent 2022

                     5.            Valg:

                                    Valg af formand 

                                    Kenneth Hansen, modtager genvalg                                      

                                    Valg til bestyrelsen

                                    Rasmus Nielsen, modtager genvalg

                                    Brian Pedersen, modtager genvalg

                                                                                          

                                    Valg af 2 suppleanter, på valg er

                                   Betina Hellesøe-Larsen, modtager genvalg                        
                                   Hans Kurt Hansen, modtager genvalg

 

                                    Valg af 2 revisorer, på valg er

                                   Ole ”Gamle” Jensen, modtager genvalg                               

                                   Palle ”Murer” Larsen, modtager genvalg                              

                     6. Eventuelt:

                                   

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige
og være bestyrelsen i hænde senest d. 18/1-2022

 

Husk at der skal fremvises gyldig Corona pas, helst frisk test også, så vi er sikre.

 

Tilmelding til spisning med besked om enten gule ærter eller schnitzel og antal personer til:

kasserer@komorally.dk eller 26270839

Senest 18/1-22

Godt nytår

KOMO ønsker godt nytår til alle.

 

Nu er vi startet på et nyt år, og derfor er det tid til at betale sit kontingent, hvad enten man er tidligere medlem i KOMO, ønsker at skifte klub, eller er helt ny i motorsportsverdenen.

 

Som nyt medlem skal vi have flg. oplysninger:

Navn, adresse, fødselsdato ex. 01/01/2000, mobilnr., mailadresse og hvis du har været medlem i DASU inden for de sidste 3 år, dit tidligere ID nr.

Dette sender du på mail til kasserer@komorally.dk

Når du overfører beløbet til vores konto, for det medlemskab du ønsker, skal du huske at oplyse dit navn, adresse, mobilnr. samt ID nr. hvis du har det

 

Som tidligere medlem (også inden for de sidste 3 år), skal du huske at oplyse dit navn og ID nr. når du laver din konto overførsel.

 

DASU har igen i år været flinke til at give 25% på de licenser der ikke indgår i grundlicensen i hele januar måned, så der er ikke nogen undskyldning for ikke at forny sit medlemskab

 

Priser er i 2022

Aktivt medlem: 750,-kr

Passivt medlem: 300,-kr

Aktivt medlem u. 18 år: 450,-kr

 

Vores konto oplysninger:

Regnr. 2190

Kontonr. 6600033222

 

Vores generalforsamling kommer igen i år til at bliver afholdt på Café Hangover (medmindre der bliver strengere restriktioner ang. Covi-19), dette bliver d. 28/1-22 kl. 18.00, hvor der er mulighed for enten Schnitzel eller Gule ærter, der skal dog være min. være 12 personer der bestiller Gule ærter før de laver det.

 

Og som altid skal man have betalt sit kontingent i KOMO for at være stemmeberettiget til selve generalforsamlingen.

 

Hilsen

Bestyrelsen

Kontakt os

Formand: Kenneth Hansen

formand@komorally.dk

+45 21671383

Kasserer: Steffen Frederiksen

kasserer@komorally.dk

+45 26270839

  • White Facebook Icon